شماره تلفن تب تصویر پارسیان- تجهیزات پزشکی دندانپزشکی

برخی از مشتریان شرکت مهندسی پزشکی طب و تصویر پارسیان:

 • سازمان تامین اجتماعی
 • بیمارستان آیت اله کاشانی
 • راددیولوژی پرتو تبریز
 • کلینیک فوق تخصصی پارس اصفهان
 • بیمارستان قائم جیرفت
 • رادیولوژی تخصصی دکتر حیرت (بوشهر)
 • مرکز رادیولوژی بیمارستان پیامبر اعظم (کرمان)
 • بیمارستان بقیه الله تهران
 • بیمارستان بقیه الله ساری
 • درمانگاه فوق تخصصی الوند (قزوین)
 • بیمارستان های نزاجا
 • دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد (تهران)
 • بیمارستان پارس
 • کلینیک فوق تخصصی فرخی یزدی
 • رادیولوژی دکتر حبیبی (مهاباد)
 • رادیولوژی دکتر خاشعی (تهران)
 • مرکز رادیولوژی فک و صورت دکتر طلائی پور (تهران)
 • مرکز رادیولوژی دکتر اسکندرلو (همدان)
 • بیمارستان شرکت نفت (کرج)
 • مرکز رادیولوژی دکتر حافظی
 • مرکز رادیولوژی دکتر کارگر (کرج)
 • مرکز رادیولوژی دکتر جعفری (تبریز)
 • بیمارستان ناجا