شماره تلفن تب تصویر پارسیان- تجهیزات پزشکی دندانپزشکی

اعلام تقویم سالیانه نمایشگاهی اداره کل تجهیزات پزشکی

اداره کل تجهیزات پزشکی پيرو بخشنامه تدوين تقويم ساليانه نمايشگاههای تجهيزات پزشكی به شماره 311918/665…

ادامه

سیزدهمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی مشهد

شرکت “ناژین صنعت کارن” پس از برگزاری دو دوره گذشته نمایشگاه تخصصی تجهیزات پزشکی در…

ادامه

سی و یکمین کنگره رادیولوژی ایران

اداره کل تجهیزات پزشکی پيرو بخشنامه تدوين تقويم ساليانه نمايشگاههای تجهيزات پزشكی به شماره 311918/665…

ادامه