شماره تلفن تب تصویر پارسیان- تجهیزات پزشکی دندانپزشکی

نام و نام خانوادگی*
لطفا نام و نام خانوادگی را به طور صحیح و به زبان فارسی وارد کنید.
کد ملی*
لطفا کد ملی را به طور صحیح وارد کنید.
سال تولد/ محل تولد/ شماره شناسنامه*
لطفا سال تولد/ محل تولد/ شماره شناسنامه را به طور صحیح وارد کنید.
مدرک، رشته تحصیلی و سال اخذ مدرک*
لطفا مدرک، رشته تحصیلی و سال اخذ مدرک را به طور صحیح وارد کنید.
وضعیت خدمت نظام وظیفه*
لطفا وضعیت خدمت نظام وظیفه را به طور صحیح وارد کنید.
سوابق کاری*
لطفا سوابق کاری خود را به طور صحیح وارد کنید.
آدرس محل کار قبلی با ذکر نام مدیریت شرکت و تلفن*
لطفا آدرس محل کار قبلی با ذکر نام مدیریت شرکت و تلفن را به طور صحیح وارد کنید.
شغل همسر / شغل پدر*
لطفا شغل همسر / شغل پدر را به طور صحیح وارد کنید.
آدرس دو نفر از دوستان، آشنایان و وابستگانی که شما را بشناسند، با ذکر شماره تماس*
لطفا آدرس دو نفر از دوستان، آشنایان و وابستگانی که شما را بشناسند، با ذکر شماره تماس را به طور صحیح وارد کنید.
حداقل حقوقی که آماده به کار می باشید را مرقوم فرمایید.*
حداقل حقوقی که آماده به کار می باشید را مرقوم فرمایید.
وضعیت خانوادگی*
لطفا وضعیت خانوادگی را به طور صحیح انتخاب نمایید.
آدرس کامل محل سکونت و شماره تماس و موبایل*
آدرس کامل محل سکونت و شماره تماس و موبایل را به طور صحیح وارد نمایید.
مهارت ها و آموزش های مرتبط*
لطفا مهارت ها و آموزش های مرتبط را به طور صحیح وارد نمایید.
سابقه بیمه*
لطفا سابقه بیمه را به طور صحیح وارد نمایید.
میزان آشنایی با کامپیوتر*
لطفا میزان آشنایی با کامپیوتر را به طور صحیح وارد کنید.
میزان آشنایی با زبان انگلیسی*
لطفا میزان آشنایی با زبان انگلیسی را به طور صحیح وارد کنید.
آیا شما می توانید در خارج از ساعت کاری در این شرکت مشغول به کار باشید؟*
آیا شما می توانید در خارج از ساعت کاری در این شرکت مشغول به کار باشید؟
آیا شما می توانید مکرر به ماموریت های خارج از تهران عزیمت نمایید؟*
آیا شما می توانید مکرر به ماموریت های خارج از تهران عزیمت نمایید؟
آیا شما می توانید به عنوان تضمین نسبت به ارائه سفته اقدام نمایید؟*
آیا شما می توانید به عنوان تضمین نسبت به ارائه سفته اقدام نمایید؟
در صورت نیاز رزومه خود را به فرمت تصویر، فایل pdf و یا فایل microsoft word با حداکثر حجم 500 کیلو بایت آپلود نمایید.
رزومه خود را به فرمت تصویر، فایل pdf و یا فایل microsoft word با حداکثر حجم 500 کیلو بایت آپلود نمایید.
کد امنیتی* کد امنیتی
  بازیابی مجدد کد
لطفا کد امنیتی را به طور صحیح وارد کنید.