شماره تلفن تب تصویر پارسیان- تجهیزات پزشکی دندانپزشکی

چشم انداز فروش تجهیزات تصویربرداری دندانپزشکی و پزشکی

خط مشی سازمان

کیفیت , رضایت مشتریان و سودآوری سه رکن اساسی برای تداوم کسب و کار , حفظ منافع کلیه گروههای ذینفع و تحقق چشم انداز گروه شرکت های طب و تصویر محسوب می شود . بنابراین , مدیریت ارشد برای اطمینان از تحقق کلیه الزامات کیفیت و رضایتمندی مشتریان در حوزه کسب و کار فروش تجهیزات و خدمات تصویربرداری پزشکی و دانپزشکی کشور, الزامات تعهد شده در قراردادها , الزامات مشتریان و سایر الزامات قانونی , پیاده سازی استانداردهای ISO 9001 , ISO 13485 و ISO 10015 را در دستور کار خود قرار داده است . بر این اساس , مدیریت ارشد , کلیه پرسنل شرکت را برای تداوم استقرار , انطباق و بهبود سیستم های یاد شده , در چارچوب نیل به اهداف بنیادین زیر , به همدلی و مشارکت فرا می خواند:

  • افزایش رضایت مشتریان و پاسخگویی مناسب به شکایات آنها
  • ایجاد ارزش مطلوب مشتریان از طریق ارتقای کیفیت و توسعه سبد محصولات و خدمات
  •  بهبود مستمر فرآیندهای سازمان و انطباق با استانداردهای معتبر بین المللی
  • شناسایی و ارزیابی ریسک های کسب و کار و اقدام در جهت کاهش ریسک های مهم
  • ارتقای شایستگی و رضایت کارکنان و توسعه زیر ساخت های دانشی و آموزشی

مدیریت شرکت , از طریق قائم مقام خود و تعیین نماینده مشخص در سیستمهای مدیریتی یادشده , تحقق این خط مشی را پیگیری می کند و به منظور اطمینان از کارآمدی و تداوم مطلوبیت , آن را به طور منظم بازنگری می نماید. انتظار می رود همه واحدها و شرکت های گروه نیز نسبت به سرلوحه قراردادن این سند اهتمام جدی داشته باشند.

چشم انداز ما :

رهبری بازار فروش و خدمات پس از فروش تجهیزات تصویربرداری پزشکی و دانپزشکی کشور ( پیشتاز بازار فروش و خدمات پس از فروش تجهیزات تصویربرداری پزشکی و دانپزشکی ایران)

ماموریت ما :

ارزش آفرینی برای مشتریان از طریق خلق راهکارهای جامع در زمینه فروش و خدمات پس از فروش تجهیزات تصویربرداری پزشکی و دانپزشکی ارزش های بنیادین:

  • مسئولیت پذیری
  • نتیجه گرایی
  • دانش مداری
  • مشتری مداری
  • هم افزایی

شعار سازمانی ما :

اعتماد شما را گارانتی می کنیم

بیانیه تعهد سازمانی گروه شرکتهای طب و تصویر پارسیان

ما به عنوان یکی از برترین شرکت های فروش و خدمات پس از فروش تجهیزات تصویر برداری پیشرفته پزشکی و دانپزشکی کشور، سوگند یاد می کنیم با عنایت خداوند متعال ، در جهت تحقق چشم انداز سازمان و در راستای توسعه پایدار با تمام توان و قدرت کوشا باشیم و با توجه به کرامت انسانی ذینفعان و ارزش های سازمان، در جهت توسعه فرهنگ مشارکتی و ایجاد محیطی رضایت بخش ، یادگیرنده و پویا از کلیه داشته های شرکت پاسداری و در توسعه آن همت بورزیم.