شماره تلفن تب تصویر پارسیان- تجهیزات پزشکی دندانپزشکی

پروسسور Giardeli x-24

پروسسور Giardeli x-24 برای ظهور عکسهای داخل دهانی x-ray هم از نوع سفالوماریک و هم…

ادامه

پروسسور X-3D , X-ray

پروسسور X-3D , X-ray با حذف اتاق تاریک کلیه نیازمندیهای یک دستگاه مدرن و شایسته را در جهت ظهور عکس تأمین می نماید.…

ادامه