شماره تلفن تب تصویر پارسیان- تجهیزات پزشکی دندانپزشکی

 Arcovis 3000S

Arcovis 3000 یک دستگاه جراحی C-arm جدید است که تعادل کاملی را بین کیفیت تصویر،…

ادامه

Arcovis 3000R

Arcovis 3000 یک دستگاه جراحی C-arm جدید است که تعادل کاملی را بین کیفیت تصویر،…

ادامه